Виконавчий комітет Жнятинської сільської ради повідомляє, що на підставі Рішення Жнятинської сільської ради розроблено проект містобудівної документації – «Детальний план територій урочища «Каповна» частини населеного пункту для будівництва сонячної електростанції». Громадські слухання відбудуться 25.02.2019 р. о 15:00 к.ч. в приміщенні сільського клубу за адресою: с.Жнятино, вул. Миру, 131 «а».
З матеріалами містобудівної документації можна ознайомитись у приміщенні Жнятинської сільської ради, за адресою:Закарпатська обл., Мукачівський р-н., с.Жнятино, вул. Миру, буд. 131 «а» з 08:00 до 17:00 год. кожного дня (окрім суботи, неділі та святкових днів). Контактна особа – землевпорядник Богуш Ганна Федорівна, телефон: 0664870709.
Зауваження та пропозиції до проекту містобудівної документації «Детальний план територій урочища «Каповна» частини населеного пункту для будівництва сонячної електростанції» приймаються до 15:00 год. 25.02.2019 року у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Детальний план території
Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Розробляється проект детального плану під сонячну електростанцію в с. Жнятино Мукачівського району на ділянці 20,0га, урочище ” Каповна”, на віддалі більш, ніж 500м. від житлової забудови. Детальний план виставлений на сайті Жнятинської сільської ради та на сайті Мукачівськоі райдержадміністраціі.
Просимо висловити свою думку з урахуванням положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».


ЩО ТАКЕ БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА?

Безоплатна первинна правова допомога
Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. До неї належить:
• надання правової інформації, консультації і роз’яснень з правових питань;
• складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
• надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Безоплатна вторинна правова допомога
Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. До неї належить:
• захист
• здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами
• складання документів процесуального характеру

Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу?
Право на таку допомогу мають:
– малозабезпечені особи (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму );
– інваліди, які отримають пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
– діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, які можуть стати або стали жертвою насильства в сім’ї (через опікунів/піклувальників, батьків);
– особи, які претендують на статус біженця (до моменту прийняття рішення про надання такого статусу);
– внутрішньо переміщені особи, а також громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;
– ветерани війни (учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО, інваліди та учасники війни), члени сімей загиблих у воєнних діях, конфліктах та антитерористичних операціях;
– особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною особою, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
– особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
– реабілітовані особи (стосовно питань, пов’язаних із реабілітацією);
– особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
Що стосується права на безоплатну первинну правову допомогу, то усі особи, які перебувають під юрисдикцією України мають право на безоплатну первинну правову допомогу.

За безоплатною правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Мукачево, вул. Пушкіна, 30, моб. тел.: 095-831-15-74.