Паспорт сільської ради

ПАСПОРТ

територіальної громади

Жнятинської сільської ради

1.Населений пункт Жнятино розташований в с.Жнятино, Мукачівського району

2. Відстань до районного центру

– шосейним шляхом18 км.

– залізницею                                ___

3. Територія

Всього 3794,9 га

в т.ч.: земель державної власності 1778,30 га

земель комунальної власності 118, 61 га

земель приватної власності 835 га

Площа населених пунктів 1180 га

в т.ч.: державна власність 53,48 га

комунальної власності 1115,02 га

приватна власність 11,5 га

4. Населення

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього, чол.

2181

2125

2126

2245

дітей дошкільного віку

86

86

84

80

дітей шкільного віку

282

283

284

278

громадян пенсійного віку

565

469

586

586

працездатне населення

1248

1287

1172

1301

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

559

578

532

427

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів __, в них ___ дворів, у тому числі:

Населений пункт _________ , в ньому:*

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

кількість дворів

кількість населення

в т.ч.: дітей дошкільного віку

дітей шкільного віку

громадян пенсійного віку

За 2012 рік

За 2013 рік

За 2014 рік

Кількість померлих

Кількість народжених

* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).

6. Місцева рада утворена в 1946 р.

Відстань до найближчої місцевої ради 4 км. ( Горондівська сільська рада)

7. Кількість виборців 1733 чол.

8. Сільський/селищний/міський голова Орос І.І.(П.І.Б.)

число місяць і рік народження-17.11.1968

службовий телефон-4-26-40, 78-4-21

освіта – середня спеціальна

спеціальність за освітою –маляр-штукатур

Ким висунутий на виборах- КМКС «Партія угорців україни»

Обраний з 3-охкандидатур 25 жовтня 2015року

Отримав 454( 54 %) голосів виборців

Обирається  –перший раз

9. Секретар радиОрос К.Б. (П.І.Б.)

число місяць і рік народження- 03.01.1989

службовий телефон – 4-26-40, 78-4-21

освіта- вища

спеціальність за освітою- фінанси

Дата обрання секретарем ради – 11.11.2015

раніше обирався секретарем ради – перший раз

10. Склад депутатів ради

Всього, 14

З них членів партій, в т.ч.

Позапартійні 14

за освітою:

за віком:

вища

5

до 30 років

3

незакінчена вища

від 30 до 45 років

7

середня-спеціальна

8

від 45 до 60 років

3

середня

1

старше 60 років

1

незакінчена середня

за родом діяльності:

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

працівників агропромислового комплексу

працівників житлово-комунального господарства

працівників охорони здоров’я

1

працівників освіти, культури

працівників місцевого самоврядування

1

працівників місцевих держадміністрацій

пенсіонерів

1

осіб, що не працюють

8

інших

3

11. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

К-сть депутатів

Прізвище, ім’я по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1.

Комісія з пит. фінансів та бюджету

4

Лискай Маріанна Гейзівна

веде догляд за дитиною інвалідом

2.

Комісія з пит. аграрної політики та земельних відносин

3

Костик Наталія Вільгельмівна

не працює

3.

Комісія з пит. освіти охорони здоров’я культури та соціального захисту населення

3

Матей Степан Андрійович

ОПЛ м.Берегово

медбрат

4.

Комісія з пит. соціального розвитку спорту та охорони навколищного середовища

3

Орос Янош Іванович

ПАТ ГДІ страхування м.Берегово

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п

(П.І.Б.)

Посада та місце роботи

1.

Гейці Верона Йосипівна

Вчитель ЗОШ І-ІІ ступенів №2

2.

Поллогі Магдалина Олександрівна

Вчитель ЗОШ І-ІІ ступенів №2

3.

Матей Наталія Густавівна

Вчитель ЗОШ І-ІІ ступенів №2

4.

Богуш Золтан Йосипович

Не працює

5.

Волошин Юдіта Юліївна

ВЧ Військовий шпиталь 1047 м.Мукачево

6.

Куля Ігор Томашович

Приватний підприємець

7.

Колесніков Сергій Вікторович

Управління ДАІ УМВС м. Мукачево

13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади, обрано:(кількість депутатів)

14. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації ___, в них бере участь ___ чол.

У тому числі:

15. Корисні копалини

(наявність корисних копалин)

16. Структура земельного фонду

з/п

Територія Жнятинської ради

Га

Оренда

Договори оренди

з _____по ____

Територія , всього

у тому числі:

3794,9

1

Сільськогосподарські угіддя

1938

2

Рілля

1352

3

Ліса і інші лісовкриті площі

1681

4

Забудовані землі

175,9

5

Ставки які знаходяться

-на території міста

-за територією міста

17. Бюджет сільської/селищної/міської ради

                                                                                                                                                                (тис. грн.)

2012р.

2013 р.

2014р.

2015р.

Доходи місцевого бюджету всього,

в т.ч.

1122,366

1425,77

1295,7

1123,5

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

99,6

99,6

114,0

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

210,1

210,1

203,6

327,0

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

77,3

249,9

103,1

51,0

бюджет розвитку

30,9

160,4

60,0

Субвенція

36,056

46,8

40,5

Дотація

704,31

866,11

834,5

745,5

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

1122,366

1425,77

1295,7

1123,5

поточні

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

капітальні

30,9

160,4

60,0

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

Із загального обсягу видатків на утримання:

1091,47

1265,37

1235,7

1123,5

орган місцевого самоврядування

311,0

322,9

357,1

317,7

освіта

638,01

807,63

778,2

759,7

культура

93,5

66,82

48,5

36,8

охорона здоров’я

житлово-комунальне господарство

11,5

12,5

7,3

9,3

інші

37,46

55,5

44,6

ПІДПРИЄМСТВА

що розташовані на території ради

18. Промислові підприємства.

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього,

20

20

21

20

в т.ч.: акціонерні товариства

кооперативна власність

1

1

1

1

господарські товариства

державна власність

ТзОВ

3

3

2

2

Приватні підприємства

16

16

18

17

19. Основні з них, види промислової продукції.

20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього,

11

11

11

11

в тому числі:

акціонерні товариства

кооперативна власність

державна власність

ТзОВ

1

1

1

1

фермерські господарства

10

10

10

10

приватні підприємства

21. Основні з них, напрямки спеціалізації

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п

Назва

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

23. Комунальні підприємства.

№ з/п

Назва

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

24. Торгівля

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Магазинів в т.ч.:

продуктові

промислові

інші

приватні

17

17

16

15

Ринків в т.ч.:

стаціонарні

стихійні

продовольчі

промислові

Побутові підприємства

25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

26. Послуги зв’язку

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Кількість телефонізованих населених пунктів

1

1

1

1

Абонентів

51

51

45

40

Радіоточок

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

28. Охорона здоров’я

на 01.01.2015

в них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

Медичні заклади

в т.ч.

– поліклінік

– лікарень

– амбулаторій

1

7374

8

комунальна

– диспансери

– ФАП

– аптека

1

1

приватна

29. Освіта

на 01.01.2015

кіль-кість

розрахун-кова кіль-кість місць

в них:

форма власності

вчителів, вихователів

учнів, дітей

Вищі навчальні заклади

Школи

2

в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

ЗОШ І-ІІ ст.

2

175

35

210

комунальна

ЗОШ І ст.

Шкіл-інтернатів

Гімназій (колегіумів)

Діючих дошкільних закладів

1

Приміщень недіючих

– шкільних закладів

– дошкільних закладів

1

46

5

73

комунальна

30. Закладів культури

 Будинки культури – 1

 Театри – ___

 Бібліотеки– 1

 Музеї – ___

31. Спортивні заклади та споруди

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

1. Пам’ятник загиблих воїнам у ВВВ.

2. Пам’ятник жертвам сталінського режиму.

3. Собор Пресв’ятої Богородиці.

33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції

стосовно їх вирішення

                Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів №1.