До відома громадян!


З метою покращення матеріального стану багатодітних сімей та створення належних умов для виховання дітей у багатодітних сім’ях, Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям” від 13.03.2019 № 250 та запроваджено додатковий вид соціальних виплат – допомога на дітей, які виховуються багатодітних сім’ях.
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною. Така допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця звернення до органу соціального захисту населення та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.
У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.
Розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях становить 1700 гривень щомісячно.
Водночас зазначаємо, що рішенням Уряду збережено право на отримання із 01.04.2019 допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, особам, які звернуться за її призначенням протягом квітня – червня 2019 року.
Звертаємо увагу, що одним із документів, який подається для призначення допомоги є, зокрема, копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). Оскільки дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років, зазначена норма застосовується для дітей після виповнення шестирічного віку.


Виконавчий комітет Жнятинської сільської ради повідомляє, що на підставі Рішення Жнятинської сільської ради розроблено проект містобудівної документації – «Детальний план територій урочища «Каповна» частини населеного пункту для будівництва сонячної електростанції». Громадські слухання відбудуться 25.02.2019 р. о 15:00 к.ч. в приміщенні сільського клубу за адресою: с.Жнятино, вул. Миру, 131 «а».
З матеріалами містобудівної документації можна ознайомитись у приміщенні Жнятинської сільської ради, за адресою:Закарпатська обл., Мукачівський р-н., с.Жнятино, вул. Миру, буд. 131 «а» з 08:00 до 17:00 год. кожного дня (окрім суботи, неділі та святкових днів). Контактна особа – землевпорядник Богуш Ганна Федорівна, телефон: 0664870709.
Зауваження та пропозиції до проекту містобудівної документації «Детальний план територій урочища «Каповна» частини населеного пункту для будівництва сонячної електростанції» приймаються до 15:00 год. 25.02.2019 року у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Детальний план території
Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Розробляється проект детального плану під сонячну електростанцію в с. Жнятино Мукачівського району на ділянці 20,0га, урочище ” Каповна”, на віддалі більш, ніж 500м. від житлової забудови. Детальний план виставлений на сайті Жнятинської сільської ради та на сайті Мукачівськоі райдержадміністраціі.
Просимо висловити свою думку з урахуванням положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».


ЩО ТАКЕ БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА?

Безоплатна первинна правова допомога
Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. До неї належить:
• надання правової інформації, консультації і роз’яснень з правових питань;
• складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
• надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Безоплатна вторинна правова допомога
Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. До неї належить:
• захист
• здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами
• складання документів процесуального характеру

Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу?
Право на таку допомогу мають:
– малозабезпечені особи (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму );
– інваліди, які отримають пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
– діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, які можуть стати або стали жертвою насильства в сім’ї (через опікунів/піклувальників, батьків);
– особи, які претендують на статус біженця (до моменту прийняття рішення про надання такого статусу);
– внутрішньо переміщені особи, а також громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;
– ветерани війни (учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО, інваліди та учасники війни), члени сімей загиблих у воєнних діях, конфліктах та антитерористичних операціях;
– особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною особою, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
– особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
– реабілітовані особи (стосовно питань, пов’язаних із реабілітацією);
– особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
Що стосується права на безоплатну первинну правову допомогу, то усі особи, які перебувають під юрисдикцією України мають право на безоплатну первинну правову допомогу.

За безоплатною правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Мукачево, вул. Пушкіна, 30, моб. тел.: 095-831-15-74.