Виконавчий комітет Жнятинської сільської ради повідомляє, що на підставі Рішення Жнятинської сільської ради розроблено проект містобудівної документації – «Детальний план територій урочища «Каповна» частини населеного пункту для будівництва сонячної електростанції». Громадські слухання відбудуться 25.02.2019 р. о 15:00 к.ч. в приміщенні сільського клубу за адресою: с.Жнятино, вул. Миру, 131 «а».
З матеріалами містобудівної документації можна ознайомитись у приміщенні Жнятинської сільської ради, за адресою:Закарпатська обл., Мукачівський р-н., с.Жнятино, вул. Миру, буд. 131 «а» з 08:00 до 17:00 год. кожного дня (окрім суботи, неділі та святкових днів). Контактна особа – землевпорядник Богуш Ганна Федорівна, телефон: 0664870709.
Зауваження та пропозиції до проекту містобудівної документації «Детальний план територій урочища «Каповна» частини населеного пункту для будівництва сонячної електростанції» приймаються до 15:00 год. 25.02.2019 року у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Детальний план території
Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Розробляється проект детального плану під сонячну електростанцію в с. Жнятино Мукачівського району на ділянці 20,0га, урочище ” Каповна”, на віддалі більш, ніж 500м. від житлової забудови. Детальний план виставлений на сайті Жнятинської сільської ради та на сайті Мукачівськоі райдержадміністраціі.
Просимо висловити свою думку з урахуванням положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».


ЩО ТАКЕ БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА?

Безоплатна первинна правова допомога
Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. До неї належить:
• надання правової інформації, консультації і роз’яснень з правових питань;
• складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
• надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Безоплатна вторинна правова допомога
Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. До неї належить:
• захист
• здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами
• складання документів процесуального характеру

Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу?
Право на таку допомогу мають:
– малозабезпечені особи (середньомісячний сукупний дохід сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму );
– інваліди, які отримають пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
– діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, які можуть стати або стали жертвою насильства в сім’ї (через опікунів/піклувальників, батьків);
– особи, які претендують на статус біженця (до моменту прийняття рішення про надання такого статусу);
– внутрішньо переміщені особи, а також громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;
– ветерани війни (учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО, інваліди та учасники війни), члени сімей загиблих у воєнних діях, конфліктах та антитерористичних операціях;
– особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатною особою, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
– особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
– реабілітовані особи (стосовно питань, пов’язаних із реабілітацією);
– особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.
Що стосується права на безоплатну первинну правову допомогу, то усі особи, які перебувають під юрисдикцією України мають право на безоплатну первинну правову допомогу.

За безоплатною правовою допомогою звертайтеся за адресою: м. Мукачево, вул. Пушкіна, 30, моб. тел.: 095-831-15-74.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!


Відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2011 року N 227 (зі змінами) та Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок… затверджено Наказом Мінсоцполітики України від 27 червня 2018 року N 93, з метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей у ДП України “Міжнародний дитячий центр “Артек” та “Український дитячий центр “Молода гвардія” встановлено порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок.
До ДПУ “МДЦ “Артек” і ДП “УДЦ “Молода гвардія” протягом року направляються діти віком від 7 до 18 років.
Путівки до ДПУ “МДЦ “Артек” і ДП “УДЦ “Молода гвардія”, придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з інших джерел, не заборонених законодавством.
1) безоплатні:
дітям-сиротам;
дітям, позбавленим батьківського піклування;
дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);
дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також

внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
дітям, взятим на облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах;
дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
дітям із багатодітних сімей;
2) із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):
дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
членам дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможцям міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
3) із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):
дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
членам дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможцям всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
талановитим та обдарованим дітям – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
4) із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):
відмінникам навчання;
лідерам дитячих громадських організацій;

членам дитячих творчих колективів і спортивних команд – переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
талановитим та обдарованим дітям – переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.
Більш детальна інформація:
постанова КМУ від 28 лютого 2011 року N 227(із змінами), Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок… затверджено Наказом Мінсоцполітики України від 27 червня 2018 року N 93, зареєстроване в Мінюстиції України від 19 липня 2018 р. за N 841/32293.
З метою направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до ДПУ «Артек» та «Молода гвардія», звертатися до управління соціального захисту населення Мукачівської РДА(каб. 10), м. Мукачево, Миру, 18.